Elke restauratie begint met een diagnose. Aard en omvang van de
schade moet worden beoordeeld. U ontvangt na deze beoordeling
een vrijblijvend advies en restauratie-plan en een overzicht van
kosten.

In een plan kunnen de volgende werkzaamheden voorkomen:
- schoonmaken door verwijderen van oppervlakte vuil
- verwijderen van oude, vergeelde vernislagen
- het repareren van gaten en scheuren
- retoucheren van beschadigingen
- het verlijmen van een gebroken paneel
- opvullen, bijschilderen en aanbrengen van nieuwe vernislaag
- restaureren van lijsten

Alle gebruikte materialen zijn stabiel. De restauratie is omkeerbaar.

Tijdens de restauratie worden foto’s gemaakt van de verschillende
stadia. Deze krijgt u na afloop, samen met een restauratie rapport.
Indien gewenst kunt u advies krijgen over de klimatologische omstandigheden
van de ruimte waar uw kunstwerk hangt.

Uw kostbare werk is tijdens de werkzaamheden verzekerd.